Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Data wygenerowania: 2020-12-05
Utworzono: 2019-11-29
Adres URL: http://www.ngo.zabrze.pl/konkurs/zarzadzenie-nr-925-zps-2019-prezydenta-miasta-zabrze-z-dnia-29-listopada-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-na-rzecz-mieszkancow-miasta-zabrze-w-zakresie-ochrony-zdrowia-i-pomocy-spolecznej-w-roku-2020

Konkurs

ZARZĄDZENIE NR 925/ZPS/2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020
Dodano: 2019-11-29 Zmodyfikowano: 2019-11-29 Dodano przez: Kategoria: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Data rozpoczęcia: 2019-11-29 Data zakończenia: 2019-12-20 15:30:00

ZARZĄDZENIE NR 925/ZPS/2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020

Wyświetleń: 308
Dodaj wniosekZgłoś się do komisji

Wybrane pytania i odpowiedzi