Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Data wygenerowania: 2020-12-05
Utworzono: 2019-11-27
Adres URL: http://www.ngo.zabrze.pl/konkurs/zarzadzenie-nr-922-ik-2019-prezydenta-miasta-zabrze-z-dnia-27-listopada-2019r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-miasta-zabrze-w-zakresie-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-miasta-zabrze-w-dziedzinie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-w-2020-roku

Konkurs

Zarządzenie nr 922/IK/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w 2020 roku
Dodano: 2019-11-27 Zmodyfikowano: 2019-11-28 Dodano przez: Kategoria: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Data rozpoczęcia: 2019-11-27 Data zakończenia: 2019-12-17

Zarządzenie nr 922/IK/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w 2020 roku

Wyświetleń: 170
Dodaj wniosekZgłoś się do komisji

Wybrane pytania i odpowiedzi