Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Data wygenerowania: 2020-12-05
Utworzono: 2020-01-10
Adres URL: http://www.ngo.zabrze.pl/konkurs/zarzadzenie-nr-9-wkd-2020-prezydenta-miasta-zabrze-z-dnia-10-01-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-miasta-zabrze-w-dziedzinie-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-w-2020-r-

Konkurs

Zarządzenie nr 9/WKD/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 10.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
Dodano: 2020-01-10 Zmodyfikowano: 2020-01-10 Dodano przez: Kategoria: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Data rozpoczęcia: 2020-01-10 Data zakończenia: 2020-01-31

Zarządzenie nr 9/WKD/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 10.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.

Wyświetleń: 269
Dodaj wniosekZgłoś się do komisji

Wybrane pytania i odpowiedzi