Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Data wygenerowania: 2020-12-05
Utworzono: 2020-01-31
Adres URL: http://www.ngo.zabrze.pl/konkurs/zarzadzenie-nr-74zps2020-prezydenta-miasta-zabrze-z-dnia-31-stycznia-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-na-rzecz-mieszkancow-miasta-zabrze-w-zakresie-ochrony-zdrowia-i-pomocy-spolecznej-w-roku-2020

Konkurs

ZARZĄDZENIE NR 74/ZPS/2020 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020
Dodano: 2020-01-31 Zmodyfikowano: 2020-01-31 Dodano przez: Kategoria: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Data rozpoczęcia: 2020-01-31 Data zakończenia: 2020-02-19

ZARZĄDZENIE NR 74/ZPS/2020 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2020

Wyświetleń: 281
Dodaj wniosekZgłoś się do komisji

Wybrane pytania i odpowiedzi