Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Data wygenerowania: 2020-12-05
Utworzono: 2020-05-11
Adres URL: http://www.ngo.zabrze.pl/konkurs/zarzadzenie-nr-304-ik-2020-prezydenta-miasta-zabrze-z-8-maja-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-miasta-zabrze-w-zakresie-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-miasta-zabrze-w-dziedzinie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-w-2020-roku

Konkurs

Zarządzenie nr 304/IK/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku
Dodano: 2020-05-11 Zmodyfikowano: 2020-05-11 Dodano przez: Kategoria: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Data rozpoczęcia: 2020-05-11 Data zakończenia: 2020-06-01

Zarządzenie nr 304/IK/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w 2020 roku

Wyświetleń: 201
Dodaj wniosekZgłoś się do komisji

Wybrane pytania i odpowiedzi