Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy
Narzędzie do budowania partnerstw, wypełniania wniosków w otwartych konkursach ofert, ich oceny i sprawozdawczości i automatycznego publikowania na stronach BIP UM informacji o realizowanych działaniach przez NGO, oceny jakości współpracy

Zobacz wszystko

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych przyznających środki w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych miasta Zabrze

Zobacz wszystko
Wyszukaj w serwisie

Lista konkursów

Lista konkursów

Utworzona: 2016-12-07
Zmodyfikowane: 2016-12-07
Status: Gotowa do wyświetlenia
Utworzona: 2016-07-05
Zmodyfikowane: 2016-07-06
Status: Gotowa do wyświetlenia
Utworzona: 2016-03-17
Zmodyfikowane: 2016-03-21
Status: Faza początkowa
Utworzona: 2015-12-22
Zmodyfikowane: 2015-12-22
Status: Gotowa do wyświetlenia
Lista partnerstw

Brak partnerstw